På møte i ungdomsklubben 23. januar var det en foreldregruppa som meldte seg til å arbeide videre med drift av ungdomsklubben. Denne gruppa består av Astrid Reinertsen, Håvard Bjertnes og Randi Iversen, og tirsdag kveld ønsker de å møte ungdommen for å prøve å dra i gang klubbkvelder.

Størst interesse på mellomtrinnet
Foreldregruppa har gjennomført en undersøkelse blant ungdom og foreldre for å kartlegge hvem som ønsker å benytte klubben, og hvem av foreldrene som ønsker å stille opp som vakter.

- Kartleggingen viser slik det ser ut nå at det er svært få elever på ungdomstrinnet som ønsker å benytte klubben. Det spøker derfor for egne klubbkvelder for ungdomstrinnet. Blant foreldrene er det rimelig stor oppslutning, sier Astrid Reinertsen, som har fungert som leder for foreldregruppa. 

Regler for klubben
- Vi ønsker å møte ungdommene for å snakke med dem om hvordan ungdomsklubben skal fungere framover. Vi vil at de skal komme med idéer om hvilke regler klubben skal ha, forteller Reinertsen.

- Det blir enkel servering på klubbkvelden, avslutter Astrid.