K(l)ikk innom kommunens hjemmeside

8_kommsiden2
På Herøy kommunes hjemmeside er det lagt ut sakspapirer til fellesmøte i eldrerådene i HALD-kommunene, møte i klagenemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattetakstnemnda og til møte i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.
Her blir det også fortløpende lagt ut alle vedtak i de politiske organer etter hvert som de blir ferdig protokollert.   Kommunens hjemmeside finner du nede til venstre her på siden.   Du finner vedtakene i menypunktet "Møteplan" til venstre på siden eller ved å trykke HER
8_kommsiden2
Fra Herøy kommunes hjemmeside.

Annonser