Fundamentet til klatreveggen ble gjort ferdig av fagfolk som var i Herøy i forbindelse med utbyggingen ved alders- og sykehjemmet. Det er særdeles viktig at dette blir forsvarlig utført. Montering av selve platene kan om nødvendig gjøres på dugnad, forteller Jan Nikolaisen ved Oppvekst- og Kulturkontoret.

- Vi skal ha en markering når veggen åpnes, og i tillegg må vi ha sikkerhetsopplæring og instruktører, sier Nikolaisen. I fjor fikk kommunen 100.000 kroner fra Barne- og Familiedepartementet til dette formålet.

Kommunestyret har avsatt 40.000 kroner til forarbeid for en kommende fotballbinge. Jan Nikolaisen sier det finnes en rekke instanser som kommunen kan søke om midler til en binge fra. Vel 250.000 kroner vil fotballbingen koste, dersom arbeidet med å sette opp bingen utføres av kommunens egne folk.

- Kommunen tar gjerne i mot innspill fra folk om hvor denne bingen bør plasseres. Kanskje det også finnes noen som eier en område som de vil gi bort til formålet, antyder Nikolaisen.