Det var totalt 680 som stemte under folkeavstemningen i Herøy, noe som gir en oppslutning på under 50 prosent. Signalet til våre politikere bør uansett være klart når det var 546 som stemte nei mens det var 113 som stemte ja. Det var også 21 blanke stemmer. Nei-stemmene utgjør en prosent på 80,3 prosent.

Den lave oppslutningen kan nok skyldes at det er mange som synes det er vanskelig å vite hva resultatet av et ja eller nei blir.