Vinmonopolet sier i sin pressemelding i dag at de ønsker å åpne disse butikkene i 2014 forutsatt at de finner egnede lokaler i de to kommunene. I januar vil Vinmonopolet lyse ut etter lokaler og da vil det ut fra tilbakemeldingen de får i samråd med kommunen bli tatt en bestemmelse på hvor polet skal ligge.

Etter det vi kjenner til er det flere butikker i Herøy som har signalisert at de ønsker å ha dette i tilknytning til sine lokaler.

Lang prosess
Herøy kommunestyre vedtok allerede 8. mars 2005 å søke om vinmonopolutsalg. Etter den tid har kommunen gjort flere henvendelser for å få etablert dette tiltaket. Høsten 2010 var ordfører Arnt Frode Jensen og rådmann Roy Skogsholm i møte med ledelsen i Vinmonopolet i Oslo om saken. 21. august 2012 var det en delegasjon fra Vinmonopolet som på eget initiativ besøkte Herøy for å sjekke mulighetene for et framtidig utsalgssted i kommunen. Etter møtet ble det signalisert at Herøy kommune lå meget godt an til å få pol.

- Vi har jobbet med denne saken i mange år og visste at vi lå meget godt an til å få dette på plass. Det er nok ingen tvil om at det er et langsiktig arbeid som er grunnen til at vi nå endelig lykkes, sier ordfører Arnt Frode Jensen.

Åpent torsdag, fredag og lørdag
Både Lyngen og Herøy vil være såkalte kategori 1-butikker, butikker på ca. 50 kvadratmeter, med snaut 200 varer i hyllene og åpent torsdag, fredag og lørdag.

- Med dette grepet ønsker vi å komme distrikts-Norge i møte. Mange kommuner som inntil i dag har vært for små for pol, kan, om prøvedriften blir vellykket, få pol i årene som kommer, sier adm.dir. Kai G. Henriksen.

Etablering av butikker i nye kommuner er basert på en samlet vurdering av geografisk dekning på landsbasis, og kravet til lønnsom drift av våre butikker. De viktigste enkeltkriteriene som er lagt til grunn for etableringene er:

  • Detaljhandel i kommunen
  • Handel, butikkmiks og aktivitetsnivå i kommunens største tettsted
  • Befolkningsgrunnlag og bosettingsmønster i kommunen
  • Nærhet til en eksisterende Vinmonopol-butikk
  • At nyetableringen dekker sine egne kostnader

- Lyngen og Herøy er valgt ut fordi innbyggerne i begge disse kommunene har relativt lang reisevei til nærmeste pol. Begge har et befolkningsgrunnlag på drøyt 3.000 personer, turisme og et godt handelstilbud med 7-8 butikker i sentrum. Dette er to flotte distriktskommuner som står på flere ben, sier Henriksen i dagens pressemelding fra Vinmonopolet.