Klart for influensavaksinering

Influensavaksine

Mandag 2. november og torsdag 5. november mellom kl. 14.00 – 17.00 vil det bli satt influensavaksine på helsestasjonen. Onsdag 4. november blir det influensavaksinering i Husvær og Brasøy.

Nytt i år er at alle må bestille time. Dette gjøres av smittevernhensyn for å unngå for mange personer samtidig på venterommet før og etter vaksineringen.

Influensavaksinen er gratis uten egenandel satt på helsestasjon, men med egenandel på 50,- ved konsultasjon hos lege dersom man ikke har frikort. Det tilbys også vaksine mot pneumokokk-lungebetennelse, denne koster kr. 350.-

For bestilling av time ring:
- Legekontoret: 75 06 80 50
- Helsestasjonen: 75 06 80 58

Influensavaksinasjon i Brasøy og Husvær onsdag 4. november 2020
- Husvær handel: mellom kl. 10.00-12.00
- Brasøy Handelssamvirke: mellom kl. 12.30-14.30

De som ønsker å vaksinere seg denne dagen kan møte opp og trenger ikke bestille time i forkant.

Er du i målgruppen for influensavaksine?

Vaksinen gis kun til personer i risiko:

- Gravide etter 12. svangerskapsuke
- Gravide i 1. trimester med tilleggsrisiko 
- Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
- Alle fra fylte 65

Barn og voksne med:
- diabetes type 1 og 2
- kronisk luftveissykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt
- kronisk nevrologisk sykdom eller skade
- nedsatt immunforsvar
- svært alvorlig fedme (KMI over 40)
- annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko

I tillegg også:
- Helsepersonell med pasientkontakt.
- Husstandskontakter til immunsupprimerte pasienter
- Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser.

Annonser