Den vedtatte reguleringslanen tillater at det maksimalt kan være fire kjøretøy i samtidig aktivitet på banen. Det kan kjøres inntil tre dager per uke, det vil si to ukedager samt lørdag, maksimalt to timer per dag. Banen kan dermed totalt brukes seks timer per uke i det tidsrommet på året den er åpen for benyttelse.

Det er satt rekkefølgebestemmelse om at banen ikke kan tas i bruk før støyvoller/støyskjerm er ferdigstilt. Det skal blant annet settes opp to jordvoller som støyskjerming til nærliggende eiendommer.

Banen kan kun brukes i perioden 30. april til 1. november.

Godt fornøyd
Leder i motocrossgruppa I Herøy IL, Raymond Jenssen, sier til Herøyfjerdingen at han er godt fornøyd med at saken er kommet så langt at det nå er klart for å begynne arbeidet med å få den tatt i bruk igjen.

Viktig tilbud
Jenssen mener at motocross er et viktig tilbud til ungdommene som liker litt fart og spenning.

- Det er viktig at de kan få rast litt av seg i kontrollerte former i stedet for at de eksperimenterer med dette i trafikken med fare for liv og helse for både seg selv og andre. Denne aktiviteten er kanskje spesielt viktig for de som faller litt utenfor de tilbudene som ellers gis gjennom blant annet idrettslaget, sier Jenssen.

Raymond forteller at de har planer om å få banen omklassifisert til en Endurobane, som er en banetype som er mer fleksibel og ikke har like strenge krav til opparbeidelse, sier Jenssen.

I følge nettsidene til Norges Motorsportforbund er Enduro hastighetskjøring og utholdenhet med sykkel over lang tid. Konkurransen kan deles inn i to kategorier, Enduro spesial som er kjøring på lukket område og Enduro etappeløp som kan sammenlignes med rally (som for bil). Pål Anders Ullevålseter er for øyeblikket den meste kjente enduroføreren i Norge.

Håper å komme i gang i år
Raymond Jenssen forteller at motocrossgruppa har mange utfordringer de må få løst før de kan ha banen klar, men han har god tro på at banen vil komme på plass.

- Sammen med styret vil jeg starte arbeidet med å samle inn penger og søke om midler til å få banen i orden. I tillegg til at det må opp støyskjerming og banen må opprustes blir det også viktig at vi får på plass bedre parkeringsforhold. Selv om det er mye jobb som skal gjøres håper jeg at vi kan klare å ha banen klar i løpet av året, sier en optimistisk Raymond Jenssen.

Raymond har med seg Håvard Bjertnes, Frode Nilssen og Odd Olsen i styret.

Bakgrunn
Sommeren 2007 kunne motocross-klubben i Herøy ta i bruk treningsbanen på Sør-Herøy.

Banen hadde da status som Treningsbane type D og ble brukt to ganger i uka til trening, tre timer tirsdag ettermiddag og to timer lørdag ettermiddag. Herøy kommune hadde to år tidligere gitt tillatelse til bruksendring fra fotballbane til motocrossbane.

Høsten 2007 klaget nabo Romund Åsheim som har fritidshus i nærheten på formannskapets vedtak fordi han verken hadde mottatt nabovarsel eller vedtak og at støy fra motocrossbanen var svært forstyrrende og sjenerende for hans fritidseiendom.

Fylkesmannen mente at saken ikke burde vært behandlet som en bruksendring, men som en ny reguleringsplan, slik at blant annet spørsmålene rundt støy kunne bli avklart. Etter flere runder der kommunen opprettholdt sitt vedtak med påfølgende avslag fra Fylkesmannen ble banen til slutt stengt av Fylkesmannen i mai 2011.

I april 2014 ble det vedtatt å engasjere et konsulentfirma for å få utført støyberegninger med tanke på å finne avbøtende tiltak slik at banen kunne reguleres til motocrossbane. Denne planen ble endelig vedtatt av kommunestyret 16. desember 2014.