Kjøper Seløy skole

kjell_jakobsen
Kjell Inge Jakobsen har bekreftet at han kjøper Seløy skole, mens arealet som ballbingen står på blir utskilt fra skolens område. Rådmann Roy Skogsholm kunne under tirsdagens møte i formannskapet orientere om at saken er avsluttet.
Formannskapet har tidligere vedtatt kjøper av Seløy skole, Kjell Inge Jakobsen, fikk frist til 1. mars med å finne nytt sted å plassere ballbingen.
 
Dette har ikke skjedd og Jakobsen har overfor rådmann Skogsholm bekrefet at han anser saken som ferdig.
 
Arealet som ballbingen står på vil bli utskilt fra skolens areal som Kjell Inge Jakobsen har kjøpt.
 
Kjell Inge Jakobsen fikk tilslag på kjøpet av skolen i fjor, men han tok i etterkant kontakt med kommunen for å få innarbeider en klausul i kjøpekontrakt om opsjon på kjøp av grunn for fotballbingen mot dekning av utgifter for flytting og framskaffing av sentral erstatningstomt på Seløy.  
 
Dermed er alle nedlagte kretsskolene solgt og betalt:
* Øksningan skole er solgt til Kai Simonsen for 550.000 kroner
* Tenna skole/barnehage er også til Kai Simonsen for 250.000 kroner.
* Seløy skole er solgt til Kjell Inge Jakobsen for 300.000 kroner.
* Husvær skole er solgt til Tor Tømmervik fra Sandnessjøen for 150.000 kroner.
kjell_jakobsen
Kjell Inge Jakobsen.
ballbinge_01
Ballbingen som Jakobsen ønsket flyttet fra skolens område.

Annonser