Utvikler lokalsamfunnet
Innsatsen til en verdig mottaker skal være fremtidsrettet og nyskapende og ha ført til utvikling i lokalsamfunnet. Innsatsen skal kunne stå som et mønster for annen nyskaping.

Natur og kultur er de største ressursene i lokalsamfunnet, og noen eksempler på nyskaping som kan fortjene heder gjennom Norges Vels Sølvmedalje kan for eksempel være:

  • Hente frem og ivareta lokale mat- eller kulturtradisjoner
  • Verdiskaping for lokalmatprodusenter
  • Bruk av lokale råvarer og ressurser på nye måter
  • Produktutvikling eller nye produkter i andres eller egen bedrift
  • Fornybar energi eller andre miljøtiltak
  • Innsats som har bidratt til å skape arbeidsplasser
Oppmuntrer til nyskaping og igangsetting
Gründerprisen Norges Vels Sølvmedalje er et synlig bevis på at mottakerens innsats for lokalsamfunnet verdsettes. Den er etablert for å premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting.
 
Medaljen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn.
 
En høythengende pris
Sølvmedaljen henger høyt, og det er relativt få som får den.
 
Les mer om prisen
Trykk her