Kjelleretasjen tar form

raadhus_foto1
Yttermuren til kjelleretasjen i "det nye"rådhuset i Herøy begynner å bli klart. De rundt 400 kvadratmeterne med kjeller skal blant annet brukes til arkiv, personalgarderober og dusjer, i tillegg til teknisk rom og rengjøringssentral.
Av tegningene til det nye rådhuset i Herøy går det også fram at vel 100 kvadratmeter av kjelleren blir stående tom eller disponibel til å begynne med. Personalinnganegn blir også i kjelleretasjen.

Mye arkivplass  97 kvadratmeter skal brukes som arkiv. Den resterende delen av kjelleren skal bestå av to personalgarderober med dusj, to andre dusjer, toaletter, et rom for rekvisita/lager, et teknisk rom, en rengjøringssentral, et lager et en trapp opp til hovedetasjen.

Det blir i hovedetasjen inngangen for besøkende kommer, på sørsiden mot Herøysenteret.

Det blir nærmest et fellesområde med park for Herøysenteret og rådhuset, når alt blir ferdig neste høst.

Hovedetasjen er i dag på det nærmeste planert ut med store steiner.

Hovedetasjen  Etter å ha kommet inn i rådhuset vil de besøkende møte en ekspedisjon med skranke. Resten av nybygget vil i det meste bestå av NAV, som vil ha egen ekspedisjon, en rekke kontorer for ansatte i kommunen og en kantine på 77 kvadratmeter.

Barnevernet vil ha lokaler tett knyttet opp til NAV-kontoret.

Det er firma Jon Brattli AS i Sandnessjøen som har ansvaret for å føre opp tilbygget.

Daglig leder Geir Arne Brattlie i Jon Brattlie AS sa til Herøyfjerdingen tidligere i høst at arbeidene er om lag en måned forsinket på grunn av en høyspentmast på byggetomta.

Det kan bety at det kan holde hardt å bli ferdig med NAV-kontoret innen fristen 1. april, mens han daglig leder mente at resten av rådhuset skulle stå ferdig som planlagt i august neste år.
raadhus_foto1
Ytterveggen til kjelleren begynner å ta form. Den gamle delen av rådhuset i bakgrunnen.
raadhus_foto2
Til venstre på bildet vil hovedetasjen komme med en rekke kontorer, deriblant NAV.
raadhus_tegning_kjeller
I kjelleretasjen blir det mye arkiv og disponibelt areal.
raadhus_tegning_hovedetasje
I hovedetasjen kommer alle kontorene.
raadhus_fasade
Og slik blir det nye rådhuset seende ut når det står ferdig høsten 2009.

Annonser