- Deler av strekningen på Nord-Herøy har blitt forsterket med asfaltarmeringsnett. Flere steder har også fylkesveien blitt frest opp som følge av at den er sporet og dårlig, og at det er kantstein der i forbindelse med gang- og sykkelvei. Veien må freses opp slik at kantsteinen ikke blir borte, sier byggeleder Inga-Louise Sætermo Veivåg i Nordland fylkeskommune.

For den delen av Nord-Herøyveien som var mest ujevn blir det nå lagt flere lag med asfalt for å rette opp veien og forsterke bæreevnen på veiskuldra. Her er det også lagt armeringsnett.

- Byggelederen forteller at asfaltarbeidet er planlagt avsluttet i midten av september. Den siste veien blir tatt i uke 37 og det er Seløyveien. Hun forteller at det vil bli stor aktivitet på de andre veiene som skal asfalteres de neste to ukene. Fra før har Øksningsveien fått 5119 meter ny asfalt. For tiden pågår det asfaltarbeid på Nord-Herøyveien, Silvalen og Herøyholmen, men de neste ukene vil det også komme asfalt på deler av veien på Hestøya, veien fra Hoholmbrua til Åkviksundbrua, Åsveien og en liten del av Fagervikveien forbi ungdomsskolen.

Nattarbeid
Med unntak av Seløyveien vil arbeidet framover pågå på nattestid.

- I utgangspunktet var planen at asfalteringen på Nord-Herøyveien og i Silvalen skulle gjøres på dagtid, men etter litt diskusjoner om at det er skole, barnehage, legevakt, fergetrafikk og mange myke trafikanter som ferdes der så ble arbeidet flyttet over til natt. Den eneste veien som skal tas på dagtid er Seløyveien, sier Veivåg.

Byggeleder Inga-Louise Sætermo Veivåg oppfordrer ellers alle til å følge med på veimeldingene til Statens vegvesen på 175.

Her er en oversikt over fylkesveier i Herøy som får ny asfalt i år:

Sted Antall meter
Øksningan (Kalvøyrevet bru - Enakkvalen ) 5119
Kobbvåen øst (Hoholmbrua - Åkviksundbrua) 2760
Hestøya 970
Nord-Herøy 1865
Silvalen 526
Seløyvegen 3278
Nordstaulen 193
Åsveien 270
Gang- /sykkelveg Nord-Herøy 600
Fagervikveien 175