Kirkerottene kommer til Herøy

kirkerottene

Lørdag 25. september blir det gratis dukketeater i Herøy kirke kl. 16.00.

Kirkerottene er et dukketeater for barn, der hovedmålgruppen er 3-6 år. Både yngre og eldre barn er imidlertid hjertelig velkomne til Herøy kirke, sammen med voksne, når Kirkerottene kommer lørdag 25. september kl 16. Kirkerottene Vesle og Fredo har blitt venn med Kattunge, som elsker å leke gjemsel. Noen ganger gjemmer Kattunge seg på farlige steder… Hvordan går det da?

Kirkerottene-forestillingene er et omreisende dukketeater i regi av IKO i Oslo. Forestillingene har en undrende innfallsvinkel til eksistensielle spørsmål og mellommenneskelige relasjoner, i tråd med for eksempel barnehagens rammeplan. Forestillingen om Kirkerottene og Kattunge tar utgangspunkt i bibelfortellingen om Den barmhjertige samaritan.

-Forestillingen er gratis, og vi håper at barn fra Dønna også kan finne veien til Herøy kirke lørdag 25. september. Smittevernhensyn vil bli ivaretatt etter gjeldende regler, opplyser menighetspedagog Trine Heggheim.

Annonser