I kriser er vann kritisk!
Årets aksjon heter som i fjor "I kriser er vann kritisk". I fokus står Kirkens Nødhjelps vannarbeid i katastrofer, og hvordan klimaendringene skaper flere og verre katastrofer. Pengene går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og vil blant annet bidra til at organisasjonen raskt kan stille med rent vann når katastrofen rammer.

– Vår støtte gir Kirkens Nødhjelp mulighet til å handle raskt og gjøre en best mulig jobb.  Derfor håper vi folk tar godt imot oss og har pengene klare når vi kommer med bøssene, sier menighetspedagog Trine Heggheim.

Mange store kriser
Aksjonstemaet er svært dagsaktuelt. Aldri før har verden sett så mange store katastrofer på en gang, og flyktningkrisen har gjort at lidelsene også har rykket nærmere oss her hjemme i Norge.  Kirkens Nødhjelp har katastrofeinnsats i en rekke land.

– Det siste året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til blant andre flyktninger i Sør-Sudan, Syria, Nord-Irak og langs fluktrutene i Europa, flomofre i Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvrammede i Nepal. Pengene vi samler inn i fasteaksjonen er enormt viktige for at vi skal klare dette arbeidet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Aksjonsgudstjeneste
Søndag 13.mars kl 18 er det felles gudstjeneste for Herøy og Dønna menigheter, i Herøy kirke. Da vil det være fokus på aksjonen og kristen solidaritet, og konfirmantene vil delta. Alle er hjertelig velkommen! Ofringen vil gå til fasteaksjonen.

Faktaboks
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 13.-15. mars

  • Utfordrer oss til å gi penger til rent vann når katastrofen rammer. I kriser er vann kritisk.
  • Pengene vi samler inn under fasteaksjonen går til alt av Kirkens Nødhjelps arbeid, og gir oss nødvendige økonomiske muskler til å handle raskt når katastrofen rammer.
  • Du kan støtte aksjonen direkte ved å:
    • Benytte kontonummer 1594 22 87493
    • Sende en sms <GAVE> til 2426 (200 kroner)