Kirkelig Fellesråd vil sikre Herøy kirke

5_fellesraadet
Den store utgiftsposten på budsjettet til Herøy kirkelige fellesråd de neste årene blir Herøy kirke. I løpet av kort tid skal kirken få et automatisk sprinkleranlegg, nytt oppvarmings-system og nytt elektrisk anlegg.
- Egentlig står vi foran så store investeringer at vi snakker om fire-fem millioner kroner.

Vi har et mindreforbruk på årets budsjett på 470.000 kroner, og dette blir skjøvet over på 2011-budsjettet.

Sikre kirken Herøy Kirkelig Fellesråd ønsker at store deler av pengene skal brukes til å utrede hvordan vi skal sikre Herøy kirke.

Det viktigste er å starte med et automatisk sprinkleranlegg. Anlegget har sin pris, i tillegg koster framføring av tilstrekkelig med vann en del, uttaler Bård Grønbech som tidligere har gått ut i Herøyfjerdingen med sin frykt for brann i den 800 år gamle middelalderkirken.

Den gamle kulturskatten har et elektrisk anlegg fra 1960-tallet og rørovner fra samme tid til oppvarming. Det har en gang vært soting mellom benker og ovner. (Se ”Relaterte nyheter”.)

Omorganiserer trosopplæringen Herøy kirkelige fellesråd sluttet seg i går til den planlagte omorganiseringen av trosopplæringen for Nord-Helgeland Prosti.

Fra 2012 skal de to tidligere områdene HALD og LUNTRØ bli til en organisasjon med administrasjon i Alstahaug.

Hovedårsaken til dette er i følge kirkeverge Bård Grønbech at det er vanskelig å få søkere til deltids-stillingene i de to områdene.

Fulle stillinger - Ved å slå de to områdene sammen til et blir det fulle stillinger som skal administreres fra Alstahaug. Før dette trer i funksjon må imidlertid alle fellesrådene gjøre likelydende vedtak.

Frist for å gjøre det er juni 2011.

De to områdene vi snakker om er HALD – som består av Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna og området LUNTRØ er navnet på området som består av Lurøy, Nesna, Træna og Rødøy.

Regnskap Navnet på det nye området blir bare ”Trosopplæringen i Nord-Helgeland Prosti”.

Fellesrådet behandlet torsdag også regnskap for 2009, fordi dette ikke var klart før i høst.

- Dette er gjort opp med et mindreforbruk på 470.000 kroner og disse pengene vil gå inn i neste års budsjett, forteller kirkevergen som legger til at også året før var det et mindreforbruk som har inngått i årets budsjett.

Dette mindreforbruket skyldes reduksjon i organist-stillingen og svært lite investeringer og vedlikehold.

Budsjett Herøy kirkelig Fellesråd har, som nevnt, signalisert at en stor del av pengene skal brukes til å utrede brannsikring av Herøy kirke.

Budsjettet for 2011 er lagt i balanse med et kommunalt tilskudd på vel 1, 3 millioner kroner.

Det blir et budsjett som bare gir rom for lønn og sosiale utgifter, i følge kirkevergen.

Møteplan Herøy Kirkelige Fellesråd vedtok også møteplan for første halvår av 2011, nemlig 20. januar, 17. februar, 14. april og 9. juni.

Bildet: Bak fra venstre: Sokneprest Annette Stenseng, Marit Dahl Jørgensen, Paula Nyrud, Line Olsen Roan, Laila Furu Vold, Torfinn Andreassen.

Foran sitter fra venstre: Anne Grethe Waade Edvardsen, leder i fellesrådet Oddrunn P Skogsholmen Dahlheim, kirkeverge Bård Grønbech og Assrunn Paulsen.
5_fellesraadet
Herøy Kirkelige Fellesråd i møtet torsdag. (Se navn i saken)

Annonser