- Trosopplæringa i Den norske kirke har blant annet dette slagordet: «Sammen i kirka – glede, undring, håp». Her på Herøy har vi med litt ujevne mellomrom arrangert kirkeklubb for barn som er interessert i å bli kjent med kirka og enkle bibelfortellinger. I september skal vi arrangere kirkeklubb tre onsdags ettermiddager: 14., 21. og 28. september kl. 17.00 - 18.30. Vi samles i Herøy kirke, og barn fra 6 til 10 år er målgruppen, skriver menighetspedagog Trine Heggheim til Herøyfjerdingen.

- Kirkeklubb er litt som gamle dagers søndagsskole: Vi synger, lærer bibelfortellinger ved hjelp av gammeldags flanellograf, fargelegger tegninger, lager fine ting og gjør oss kjent i kirkerommet, avslutter Heggheim.

Det er menighetspedagog Trine Heggheim og trosopplæringsmedarbeider i HALD, Lillian Remmen Lie, som arrangerer tiltaket.

Arrangørene ønsker hjertelig velkommen til gamle og nye kirkeklubb-deltakere!