Kirkeforeningen minnes frigjøringsdagen

Frigjøringen

Ved kirkeforeningens møte torsdag 2. mai fra kl. 17 til 19 i Fellesstua i Karolineveien er det minnene om de tyske militære styrkers kapitulasjon i Norge 7. - 8. mai 1945 som står på programmet.

Kanskje ikke mange tenker over det mer, men krig og fred er ikke bare noe som huskes av flyktninger som kommer til Norge. Det er en del av historien vår og ingen fred kan noe land eller folk ta for gitt.

- Det fikk Norge merke i 1940 da Nazi-Tyskland ikke tok hensyn til at landet hadde et ønske om å holde seg nøytral i verdenskrigen. 8. mai er offentlig flaggdag i Norge til minne om frigjøringen i 1945, sier sokneprest Gunver Birgitte Nielsen til Herøyfjerdingen

På kirkeforeningens møte torsdag 2. mai vil Nikolai Sudenko underholde med kjente melodier fra 1940-tallet. Sokneprest Gunver Birgitte Nielsen vil fortelle om feiringen av frigjøringen i Danmark, men ikke minst vil alle andre oppfordres til å fortelle om frigjøringsdagen i Norge.

- Som alltid på kirkeforeningens møter vil det være loddsalg og allsang. Denne gangen blir allsangen «Vårsøg» etter et dikt som Hans Hyldbakk skrev i våren 1945, og som er svært preget av at det gikk mot fred etter tunge krigsår. 

- Alle er velkommen til kirkeforeningens møte torsdag den 2. mai kl. 17 i Fellestua i Karolineveien. Ved behov for skyss kan man ringe 90 28 86 39, avslutter Nielsen.

Frigjøringen
Bilde fra frigjøringsdagen i Mo i Rana. (Foto: Helgeland museum)

Annonser