Herøy kommune har vært kjent for sine mange gründere, og det har over lang tid vært tradisjon for at næringslivsaktører i Herøy har skapt nye arbeidsplasser.

Herøy næringsforening synes det er viktig at man viderefører og forsterker denne gründerkulturen, og ønsker å være en aktør som stimulerer til gründerskap og vekst. Denne undersøkelsen vil kunne være er til stor nytte i arbeidet med å se på hvordan vi sammen kan utvikle oss videre.

Håper flest mulig deltar
Næringsforeningen håper flest mulig deltar på undersøkelsen og utdyper sine tanker for at de skal få et best mulig grunnlag for å gå videre for å gjøre tiltak på de områdene som kommer fram i undersøkelsen.

Det er ØkoRåd-gruppen som utfører dette forprosjektet på vegne av Herøy næringsforening. Harald Jakobsen er leid inn som prosjektleder mens det er styret i næringsforeningen som er styringsgruppe for prosjektet. Planen er at de skal være ferdig med dette arbeidet i april slik at de kan arbeide videre med det som kommer fram i undersøkelsen.

- Denne undersøkelsen er først og fremst rettet mot næringsdrivende og denne undersøkelsen blir også sendt ut til alle som vi har kontroll på. Vi går i tillegg også ut via Herøyfjerdingen for å fange opp eventuelle næringsdrivende som vi ikke har oversikt over, forteller prosjektleder Jakobsen.

- Senere skal det også gjennomføres en undersøkelse mot gründere og andre som ønsker å flytte til Herøy for å arbeide her, men som ikke nødvendigvis selv ønsker å være næringsdrivende. Denne undersøkelsen kommer på nyåret, avslutter Jakobsen.

Penger til barne- og ungdomsrådet
For hvert svar som leveres på undersøkelsen vil Herøy næringsforening gi 50 kroner til barne- og ungdomsrådet. Prosjektleder Harald Jakobsen håper at dette også kan være med på å få flest mulig til å svare på undersøkelsen.

For å delta på undersøklesen er det bare å trykke på linken nedenfor.
Klikk her for å delta