Temaet ble valgt i begynnelsen av barnehageåret, med bakgrunn i  et felles tema som er enkelt for alle aldersgrupper å jobbe med. Alle avdelingene har jobbet med temaet gjennom året, og barna har gjort seg kjent med de ulike figurene fra Hakkebakkeskogen. Hvordan det jobbes med tema er noe ulikt fra avdeling til avdeling, i forhold til ulik aldersgruppe.

I rammeplanen for barnehagen finnes det sju fagområder vi skal jobbe med. Gjennom arbeidet med Hakkebakkeskogen har det naturlig nok blitt mye sang om både bestemor skogmus og klatremus, noe vi knytter opp mot fagområdet språk, tekst og matematikk. Under samme fagområde finner vi at barnehagen skal bidra til at barna møter et mangfold av eventyr, fortellinger, sagn og uttrykksformer. Likeså opplever spenning og glede ved høytlesning, fortelling, sang og samtale. Dette har vi gjort i form av samlingsstunder, lesestunder, samtale her og nå, eller på tur og lek.

Førskolegruppa har blant annet vært mye på tur i skogen, ved Marina hytta. I denne skogen har de fått lov og satt opp en lavvo, som de kan disponere på sine turdager. Skogen hvor lavvoen ligger har de etter hvert døpt om til «Hakkebakkeskogen».

Prosessen:
Prosessen med å lage egne kostymer startet på nyåret. Barnehagen sendte ut forespørsel til foreldrene om å ta med ei t-skjorte eller en genser som vi kunne bruke til å lage kostyme av. Hensikten med dette er at ingen må gå på butikken for å kjøpe kostyme. Dette er også et tiltak for å utjevne sosiale forskjeller mellom barn, noe barnehagen skal bidra til jamfør livsmestring og helse i rammeplan.

Gjennom prosessen med å lage kostyme har barna selv valgt hvem de har ønsket å være fra hakkebakkeskogen. De minste barna i barnehagen medvirker gjennom å påvirke og velge om de vil ha kostyme på seg, og om de vil bli malt i ansiktet.

Denne måten å feire karneval på har vært gjort i ca 10 år. Erfaringene vi sitter igjen med er at det fungerer godt. Ingen savner å ha butikkjøpte kostymer eller prinsesser og skytevåpen. Både store og små er vant til at vi velger hvem vi skal være ut ifra temaet vi har, og at vi skal lage kostyme selv.

På selve dagen hadde vi mange ulike aktiviteter, blant annet ulike lekestasjoner, pinjata, sang og musikk. Film fra Hakkebakkeskogen og varm mat. Det ble ikke grønnsaker eller nøtter fra Hakkebakkeskogen, men pølser i brød/pasta. Oppe på Bakken hadde de pinjata etter lunsj, som barna slo ivrige på. På førskolegruppa hadde de fått et mystisk brev fra Mr.X. I brevet sto det at han hadde gjemt en skatt til alle barna. For å finne skatten måtte barna løse gåten ved hjelp av rim.  Skatten ble til slutt funnet- det var is til stor glede for mange små barn. Alt i alt en veldig fin dag for stor og liten.

Artikkel og bilder sendt av Stina M.Karijord Johansen
Herøy barnehage