Karakterpress er en følelse om å ikke være god nok eller aldri få en toppkarakter. Det er gjort noen studier på at det er 6 av 10 lærere som opplever karakterpress fra elevene sine.  

Er karakterpress bra eller dårlig
Noen mener at karakterpress er bra for elevene, og at det gir dem mer å jobbe for. Et eksempel som er brukt for det, er at på barneskolen hadde vi ikke karakterer, som derfor gjorde at vi fulgte mindre med i timen. Karakterene gjør at vi må følge mer med i timen og på det som er sagt. Det menes også at presentasjonene våre alltid vil bli vurdert i livet. Uansett om vi studerer eller jobber i en bedrift. Så hvorfor ikke vende oss til sånn her type press tidlig på ungdomsskolen? 

Andre mener at karakterpress er dårlig, og jeg er en av dem. Det ødelegger mye av elevene sine mentale helse, og de blir fort utmattet og setter av alt sin energi til å få en best mulig karakter. Og presset om å få bare bra karakterer kan også lede til mye juks. Hvis ikke eleven har klart å lære seg alt til prøven vil de heller finne en annen mulighet å få en bra karakter på.  

Jeg synes ungdomstiden består av mye mer enn å bruke mye av sin fritid på skole og karakterer. Man er jo bare “ung en gang”, og da burde man heller bruke sin energi på venner og ting som gir dem et positivt minne til senere i livet. Stress er ikke noe man vil huske fra man var ung.  

Mye av press innenfor skole kan også komme fra familie og foreldre. Ungene vil jo gjøre foreldrene sine stolt med sitt arbeid, og kanskje foreldrene har satt fram et krav på hvilke karakterer som er bra og hvilke som er dårlige. Hvis ikke ungene lever opp til de kravene kan det føre til skuffelse rundt familie. Eller så har kanskje et eldre søsken høye karaterer, og foreldrene forventer minst det samme fra yngre søsken igjen.  

Hva synes du om karakterer og karakterpress? Er det bra eller er det dårlig?  

Hva kan vi gjøre med karakterpress
Selv om mange føler på karakterpress, kan vi håndtere det på kloke måter. Man kan for eksempel ha realistiske og klare forventninger om seg selv. Da kan det hende at du føler deg mindre skuffet når du får vite karakteren din.  

Alle har forskjellige ting de er flinke i, og ingen er på likt nivå. Derfor er det også veldig viktig å ikke sammenligne seg med andre. Du gjør ditt beste, og det er bra nok! Man er så mye mer enn karakterene sine. 

Jeg synes også at folk burde stoppe med å klage om karakteren sin rundt andre. I hvert fall ikke hvis de andre ikke har spurt om å høre det. La oss si at en elev var veldig fornøyd med en karakter den fikk og hadde jobbet hardt for å få den. Så klager en medelev på at sin egen karakter var dårlig, men den var høyere. Dette endrer måten den andre eleven tenker på om sin egen karakter, og mest sannsynlig er den ikke så fornøyd lenger. Derfor burde vi holde negative tanker om karakterer for oss selv.  

Har karakterer noe å si 
Når det gjelder karakterer på ungdomsskolen så har det bare noe å si for hvilken videregående skole du kommer inn på. De sier ingenting om hvilken jobb du får eller ikke. På videregående teller jo karakterene mer, særlig sisteåret. Disse har noe å si for veien videre i livet, men det finnes alltid flere gode løsninger.  

Hvis du ikke har høyt nok i snitt til å komme inn på “drømmejobben”, finnes det andre jobber som du kanskje ikke har tenkt over at du ville jobbe med før. Disse jobbene kan være like bra for deg, men med mindre snitt. Da har du alltid et valg om å satse på de jobbene istedenfor. Man kan jo også velge å starte opp studiene til drømmejobben senere igjen. Det finnes flere måter å nå målet sitt på hvis karakterene ikke er gode nok.  

Husk at det å få en dårlig karakter ikke er verdens undergang. Det løser seg som regel alltid.