Kan være på internett før jul

heroey_fiber
De første abonnentene til Herøy Fiber AS kan ha internett via fiberkabelen allerede til jul. Nå gjør Seløy Undervannservice forberedelsene for å føre kabelen ut til Herøy og Hagen Telekonsult skal om kort tid ha på plass koblingshuset ved sentralskolen.
- Vi er i gang og nå skal det forhåpentligvis skje mye på kort tid, forteller daglig leder i Herøy Fiber AS Jens Norum til Herøyfjerdingen. Men legger til:   - Vi går mot en årstid nå som ikke er gunstig. Jo mer vi får gjort nå på høsten, jo bedre er det, legger han til.   Kanskje til jul Realiseringen av Herøy Fiber AS er like rundt hjørnet og dersom alt går som planlagt kan de første abonnentene ha kabelen og lynraskt internett i hus før jul.   Det er nå klart at firma Rolf Edvardsen AS er innstilt til å få graveoppdraget som i første byggetrinn er beregnet til 4 kilometer.   - Vi vil henge kabelen på veilysmastene der det er mulig. VI har fått anledning til å disponere disse gratis av kommunen.   Hovedelektronikk-bod Herøy kommune har bidratt ytterligere – både gjennom infrastruktur og som største eier i Herøy Fiber, sier Jens Norum.   Over helga starter arbeidet med å fylle opp området hvor bua for all hovedelektronikk like nedenfor Herøy sentralskole. På grunn av forsinkelser med levering av utstyr kommer ikke denne bua opp før i midten av november..   Kabel fra Alstahaug Samtidig skal Seløy Undervannservice AS trekke fiberkabelen fra rådhuset i Alstahaug og til Herøy.   Her skal den komme i land på Flostad og gå i rør på land til hovedelektronikkbua nedenfor sentralskolen. Herfra vil kabalen gå videre til Herøyholmen.   Samtidig legges fiberen som sjøledning til Nord-Herøy, Hestøya, Øksningan og Seløy.   Neste uke kan Herøyfjerdingen presentere programpakken for TV med priser som Hagen Telekonsult vil tilby abonnentene.   homebase.no - TV-pakken leveres av Homebase og interesserte kan gå inn på homebase.no for å se på hva som finnes, sier Frank Hagen.   - De som knytter seg til Herøy Fiber AS nå i utbyggingsfasen vil spare penger på det. Det gjelder å være med nå når toget går, sier Vegar Dalen som sammen med Jens Norum gjennom selskapet Herøy Bedriftsservice AS har overtatt ansvaret med å videreføre Herøy Fiber AS.   Kan ta programpakken senere Frank Hagen i Hagen Telekonsult AS forteller videre at det er fullt mulig å knytte seg til Herøy Fiber nå og ta programpakken senere, dersom man har avtaler med kanaldistributører som fortsatt går.   Det som først tilbys abonnentene er altså internett, men etter hvert blir det både IP-telefoni og TV.   Flere tilbud etter hvert Og senere kan også andre aktører komme på banen enda flere tilbud, som blant annet husalarm.      
heroey_fiber
Fra venstre Vegar Dalen og Jens Norum i Herøy Fiber AS, Einar Martin Nordnes fra Seløy Undervannservice AS og Frank Hagen fra Hagen Telekonsult med fiberkabelen.
1_fiber_bodsted
Nedenfor denne pumpestasjonen ved Herøy sentralskole kommer en bod for hovedlektronikken opp i midten av november.

Annonser