Kan bli folkehelse-kommune

folkehelse_kommunalt_ansatte
Onsdag den uka hadde administrasjonen i Herøy kommune besøk fra fylkeskommunen hvor tema var bedre folkehelse. Fylkeskommunen vil ha Herøy med blant ”Folkehelsekommunene”.
- Samfunnet ville fått en større helsegevinst om vi brukte mer penger på å få de inaktive til å bli mer aktive, i stedet for å støtte toppidretten i så stor grad.
 
Det sa leder for folkehelsen i Nordland fylkeskommune Roar Blom da han sammen med rådgiverne i fylkeskommunen Kjell Hjell og rådgiver Hanne Mari Myrvik holdt foredrag for administrasjon og enhetsledere i Herøy kommune onsdag.
 
Positiv ordfører
Ordfører Arnt Frode Jensen var det som inviterte folkehelse-avdelingen i fylkeskommunen til Herøy, etter at de selv først tok kontakt.
 
- Jeg ser arbeidet med bedre folkehelse i nær sammenheng med den nye helsereformen hvor det skal handle mye om å forebygge.
 
Og kanskje vil vi komme til å skrive under på samarbeids-avtalen med fylkeskommunen og dermed bli en folkehelsekommune.
 
 Vi tjener stort på at befolkningen er friske, sier ordfører Arnt Frode Jensen i en pause i foredraget.
 
Politisk bevissthet
Og fylkeskommunen sikter seg inn mot politikerne med på satsingen. For fylkeskommunens to største utfordringer er
a)      politisk bevissthet
b)      Lokal mobilisering
 
Fysisk inaktivitet regnes i dag som den største utfordringen for folkehelsen i den vestlige verden.
 
Over 80 prosent av såkalt uhelse og tidlig død skyldes nå livsstilsrelaterte kroniske sykdommer.
 
Den epidemiske vektøkningen i befolkningen er en del av dette bildet. Utviklngen indikerer at vår generasjon faktisk kan være den siste generasjon som opplever økt levealder.
 
Eldrebølgen forsterker utviklingen.
 
Denne tilstandsbeskrivelsen på samfunnet vårt står å lese i innledningen til ”Handlingsplanen for folkehelsen” som fylkeskommunen har utarbeidet.
 
Aktive elever er flinkere
Roar Blom viste blant annet til at Herøy kommune var tidlig ute med å flytte fokuset fra anlegg over på aktivitet.
 
- Vi fikk utviklet prosjektet FYSAK hvor Herøy fortsatt er med, sammen med rundt 30 andre kommuner i Nordland, sa Blom blant annet.
 
Han viste også til en undersøkelse fra California som slår fast at de aktive skole-elevene blir flinkere elever og presenterer best på skolen.
 
Høy utdanning - god helse
Rådgiver Kjell Hjell kunne også vise til en undersøkelse som viser at jo høyere utdanningsnivået er i en befolkningsgruppe, jo bedre er utgangspunktet for en god helse.
 
- Innenfor ulike befolkningsgrupper i Oslo kan den forventede levealder sprike så mye som 12 år, sa Hjell som la til at hovedaktører i folkehelse-arbeidet er kommunen, regionale aktører og frivillige oranisasjone.
 
Rådmann Roy Skogsholm sier til Herøyfjerdingen at kommunestyret før jul skal ta standpunkt til om Herøy kommune skal inngå avtale med Nordland fylkeskommune om å bli en folkehelsekommune.
 
- Det vil koste oss 200.000 bli med, så det å i så fall inn på budsjettet for neste år, sier rådmann Skogsholm.
 
22 kommuner er med
Samarbeidet i vataleperioden skal knytte seg til et bredt anlagt folkehelsearbeid med følgende prioriterte områder:
- Fysisk aktivitet
- Kosthold
- Røykeslutt
- Psykisk helse
- Rusforebyggende abeid
- Tannhelse
 
De prioriterte arenaer for folkehelsearbeidet er:
- Barnehage og skole, inkludert videregående skole
- Arbeidsplass
- Bo- og nærmiljø
 
Så langt har 22 av kommunene i Nordland skrevet under på avtalen med Nordland fylkeskommune om å være med på folkehelsesatsingen.
 
Det utgjør 159.539 innbyggere eller 67, 8 prosent av befolkningen i Nordland.
folkehelse_kommunalt_ansatte
Administrasjon og enhetsledere i Herøy kommune lytter spent til foredraget.
folkehelse_roar_blom
- Samfunnet ville fått en større helsegevinst om vi brukte mer penger på å få de inaktive til å bli mer aktive, i stedet for å støtte toppidretten i så stor grad, sa leder for folkehelsen i Nordland fylkeskommune Roar Blom blant annet.
folkehelse_handlingsplan_forside
Fysisk inaktivitet regnes i dag som den største utfordringen for folkehelsen i den vestlige verden, står det blant annet i innledningen til Handlingsplanen for folkehelsearbeidet 2008-2011.
folkehelse_skjorte

Annonser