Kan avblåse den prekære boligkrisen

5_stig_01
20 ekstra leiligheter er resultatet etter at Stig Neaas i prosjektet ”Økt Bosetting” gjennom Herøyfjerdingen etterlyste ledige fritidshus. – Dette var akkurat noe slikt jeg hadde håpet på, sier Neraas. De første har allerede tatt disse leilighetene i bruk.
Arbeidsinnvandringen til Herøy har en periode vært så stor at kommunen ikke har maktet å tilby skikkelige boforhold.
 
Mange har bodd trangt og vurderte å reise tilbake til sine hjemland.
 
Flere av disse planla i utgangspunktet det motsatte – nemlig å få familien eller kona hit til Herøy.
 
Økt bosetting
Nå kan disse likevel bli gjenforent med familien – i Herøy. Det vil igjen bety økt bosetting.
 
- Vi satser på at arbeidsinnvandrerne skal ønske å ha et varig opphold i Herøy og at de bor godt er helt nødvendig for at det skal skje, sier Stig Neraas til Herøyfjerdingen.
 
Nå har det meste løst seg, for responsen på Stig Neraas sin henvendelse har vært meget god. Så god at man nå kan løse boligkrisen det nærmeste året.
 
Boliger under bygging
Til flere boliger som enten er under bygging eller planlegging kan stå ferdige. Det kommunale boligselskapet HERBO AS vil ha sine første 10 leiligheter ferdig før jul.
 
Henvendelsene har kommet fra folk med fritidshus og folk som driver rorbuer og camping-bedrifter.
 
Det gjør at disse 20 leilighetene ”bare” kan leies fram til mai eller neste sommer.
 
For familier
Og Neraas har fortsatt hus på handa som egner seg godt til familier.
 
- Dersom det er familier som trenger bedre plass er det fortsatt mulig å ta kontakt med meg. Jeg har leiligheter på handa som egner seg flott til familier, sier han.
 
Men selv om vi nå kan avblåse den mest prekære boligkrisen, må folk gjerne folk som har leiligheter å leie ut fortsette å ta kontakt, sier Stig Neraas.
 
Han treffes på telefon 99 72 83 19.
5_stig_01
Stig Neraas sitter plutselig med rundt 20 leiligheter som kan disponeres fram til våren. Det løser den prekære boligmangelen i Herøy. - Men ikke slutt å ringe for å tilby boliger, sier han.

Annonser