Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at det til enhver tid er 1-2 prosent av barna i norske skoler og barnehager som har lus. 

Hvordan gjennomføres en hodeluskampanje?
Kampanjen gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan de kan sjekke for og behandle hodelus. Informasjonsskriv (foreldrebrev), film, quiz og annen informasjon finnes på www.fhi.no/lus:

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, vil det redusere antall hodelustilfeller over tid. 

Folkehelseinstituttet (FHI) ber barnehager og skoler om å oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekk helgen i uke 35, det vil si 3.- 4. september 2022. 

Både barnet og resten av familien bør undersøkes samtidig. 

Oppdager man hodelus, er det viktig å sette i gang behandling. Foreldre eller foresatte som oppdager lus, bør varsle skolen eller barnehagen slik at de igjen kan varsle andre foresatte om å være mer oppmerksomme på hodelus. Også foreldre til de nærmeste vennene av barnet bør få beskjed, slik at også deres barn kan bli sjekket og eventuelt behandlet for lus. Ingen skal imidlertid holdes hjemme fra skole eller barnehage selv om de har lus.