Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid.

For å sikre en lusefri vår oppfordrer Folkehelseinstituttet alle landets skoler og barnehager til å gjennomføre en kampanje mot hodelus førstkommende uke.  
 
Hvordan gjennomføres en hodeluskampanje? 
Kampanjen kan gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Instituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan laste ned fra internett eller bestille gratis og distribuere videre:

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Man kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken uke 10, 4. -10. mars, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.

 
Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.

Brosjyre om hodelus:

Foreldreskriv: