Hodelus er et stadig tilbakevendende problem i skoler og barnehager, og det anslås at to til fire prosent av norske barn har lus til enhver tid.

Hvordan gjennomføres en hodeluskampanje?
Kampanjen gjennomføres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man sjekker for og behandler hodelus. Instituttet har laget brosjyre og informasjonsskriv som barnehager og skoler kan bestille gratis og distribuere videre.

Brosjyre om hodelus:

Foreldrebrev for skole på norsk: 

Foreldrebrev for barnehage på norsk: 

Dersom sjekk og behandling for lus skjer samtidig, ser det ut til å redusere antall hodelustilfeller over tid. Man kan derfor spesifikt oppfordre foreldre og foresatte til å foreta lusesjekken helgen 1. og 2. september, med fortløpende behandling dersom det er nødvendig. Hele familien bør undersøkes.
 
Hvis det oppdages smitte bør foreldrene varsle skole eller barnehage samt foreldre til barnets nære skole- eller fritidsvenner, slik at de også kan sjekkes og eventuelt behandles.