En kampanje mot hodelus arrangeres ved at skoler og barnehager informerer foreldre og foresatte om hvordan man kan sjekke for og behandle hodelus.

- Jeg har informert skolen og barnehagene i kommunen om kampanjen, sier folkehelsekoordinator Karina Kilvær.

Organisasjonen LusfriNorge oppfordrer alle foresatte til å sjekke og eventuelt behandle barna for hodelus. Organisasjonen innførte nasjonale kampanjer mot hodelus i 2007. Den siste kampanjen som organisasjonen ledet aktivt var i 2009. I løpet av disse årene gikk salget av lusemidler ned i følge tall fra apotekene. Dette tyder på at nasjonale kampanjer kan redusere antall hodelustilfeller over tid. Folkehelseinstituttet er positiv til alle tiltak som setter fokus på hodelus.

Resultater fra forskning viser at det viktigste tiltaket for å redusere antall hodelustilfeller er å sjekke ofte for hodelus. Folkehelseintituttet er derfor positiv til kampanjer som setter fokus på hodelus.

Undersøke om en har lus
Lusesjekken bør foregå med lusekam og utføres straks man hører om lus i omgangskretsen eller på annen måte mistenker smitte. Hele familien bør undersøkes. En god regel er dessuten å gre barna minst én gang i måneden, gjerne hver uke.

Les mer her på folkehelseinstituttet sine hjemmesider.
Trykk her

Behandling/bekjempelse av hodelus
Hodelus kan bekjempes med lusemiddel, ved kjemming eller ved å barbere håret. Vanlig hårvask dreper ikke lus eller luseegg. Kammer, børster og hodeplagg bør fryses ved -20 ºC i minst 4 timer eller vaskes ved 60 ºC. Det er ikke nødvendig med rengjøring av hus og møbler. Etter en lusebekjempelse kan eventuelt sengetøy vaskes for å fjerne gamle lus, hudrester og avføring fra lusene.

Les mer her på folkehelseinstituttet sine hjemmesider.
Trykk her