Elever fra første og sjuende klasse hadde øvd inn og viste et variert program for ca 150 tilhørere. Etter programmet ble det servert kaffe, saft og kaker.

På forhånd hadde Tirsdagsklubben/Røde-kors og Humørsprederne gjennom 2- 3 uker vært rundt og solgt lodd. Det store målet for dette har hele tiden vært å samle inn penger til å kjøpe en elektrisk sykkel, slik at beboerne på fine dager kan tas med ut for å få luft og oppleve å komme seg rundt på Herøy. Kostnadene for en slik sykkel beløper seg til rundt kr. 50 000,-.

Med loddsalg, både på forhånd og under arrangementet oppnådde vi den nette sum av vel 26000 kr. I tillegg bidro Tirsdagsklubben med en gave på 1000 kr. Med det Humørsprederne har samlet inn fra før har vi nå passert kr.30 000,-.

I tillegg er det sendt ut sponsorbrev til næringslivet i Herøy i håp om at vi kan greie å finansiere sykkelen i løpet av sommeren/høsten.
Vi vil takke alle som har gjort arrangementet vellykket, personalet på HOS, Tirsdagsklubben/Røde Kors og elever og lærere i første og sjuende klasse.

Hvis noen har lyst/anledning til å sponse dette prosjektet, kan denne kontoen brukes: 4516 26 94832

Tekst: Åge Johansen
Foto: Wenche S. Jørgensen