Kåring av værlam i Herøy

Her er noen sauene som ble godkjent.

Sist fredag ble det for første gang gjort bedømming og kåring av værlam i Herøy.

Hensikten med arrangementet er at det skal velges ut værlam som skal brukes til avl. Janne Leirmo Johansen og Svein Joar Almli fra Mo i Rana stilte som dommere. I tillegg stilte også Unn Lauvbakk fra Sauekontrollen og sørget for dokumentasjonen.

- Alt må meldes inn, og mange av disse værene kan man spore til hele Norge. Alt er nøye kontrollert og en vær må ha et visst antall poeng for i det hele tatt å bli kontrollert, sier Ketil Pettersen som driver med kvit sau på Tenna.

Det var fem sauebønder som deltok og de kom fra Leirfjord, Dønna, Alstahaug og Herøy. Totalt var det 50 værer som ble kontrollert og av disse var det 40 som fikk merke i øret og ble godkjent. Kåringen ble gjort i fjøset til Jan Johansen på Staulen. Slike arrangement gjennomføres årlig, men det er første gang en slik kåring har blitt gjort i Herøy.

- Når man skal kjøpe vær kan man gå inn på Sauekontrollen og se på hvor det gjennomføres kåringer. Under kåringen gis det poeng for blant annet ullkvalitet, føtter, testikler og arv, sier Pettersen.

Alle som var med på kåringen fikk med seg laksefilet som var sponset av Mowi, og dette ble ifølge Pettersen satt stor pris på.

- Da vi var ferdig med alt ble også alle invitert til Brygga på buffet. Dette er ikke vanlig og av den grunn ble dette selvsagt satt ekstra stor pris på. Maten ble også delsponset av Herøy kommune og det setter vi stor pris på, avslutter Pettersen.

Kåring av værlam_kontroll
Her er det en sau som kontrolleres. Fra venstre: Svein Joar Almli, bonde Håkon Skjærvold fra Leirfjord, Janne Leirmo Johansen og Unn Lauvbakk som dokumenterer.
Kåring av værlam_folk
Bøndene fulgte spent med under kåringen.
Kåring av værlam_Ketil
Ketil Pettersen er en dem som deltok med værlam under kåringen.

Annonser