Lørdag 17. november
kl. 12.00 - 16.00

Søndag 18. november
kl. 13.00 - 16.00

- Det blir salg av kaffe, kaker, pølse, brus og middag
- Loddsalg – Premie mottas med takk

Påmelding innen 15. november på tlf. 97 95 78 93