Det nærmer seg jul og i år som i fjor er det Lars Olav Mogård Larsen som er primus motor for å få samlet et julekor til julekonserten som i år blir arrangert lørdag 21. desember.

- På første øvingen på onsdag var det for lite sangere til at det kan bli julekor. Vi møtes søndag kl. 18.30 i inngangspartiet på skolen til korøvelse, sier Lars Olav Mogård-Larsen.

Lars Olav håper at riktig mange blir med i julekoret og blir med og skaper julestemning under julekonserten, som også i år arrangeres av Herøy Musikkorps.

Tidligere sangere oppfordres til å møte opp og ta med noter, men også nye sangere er hjertelig velkommen.
- Jeg oppfordrer alle til å spre budskapet til gamle og nye sangere.  Alle møter i inngangspartiet ved hovedinngangen på ungdomstrinnet på Herøy skole, sier Lars Olav Mogård Larsen.