Det nærmer seg jul og i år som i fjor er det Lars Olav Mogård Larsen som er primus motor for å få samlet et julekor til julekonserten som i år blir arrangert lørdag 21. desember.

Lars Olav håper at riktig mange blir med i julekoret og og blir med og skaper julestemning under julekonserten som også i år arrangeres av Herøy Musikkorps.

Tidligere sangere oppfordres til å møte opp og ta med noter, men også nye sangere er hjertelig velkommen.
 
- Jeg oppfordrer alle til å spre budskapet  til gamle og nye sangere.  Alle møter i inngangspartiet ved hovedinngangen på ungdomstrinnet på Herøy skole, sier Lars Olav Mogård Larsen.