Julehilsen fra ordføreren

Julehilsen fra Elbjørg

Ordfører Elbjørg Larsen har sendt oss en julehilsen som hun gjerne vil bringe ut til befolkningen.

Kjære Herøyfjerdinger
Det er med stor ydmykhet jeg har tatt over stafettpinnen fra Arnt Frode Jensen som har gjort en formidabel innsats i sitt virke som ordfører i Herøy kommune gjennom mange år. Vi går nå inn i en ny kommunestyreperiode med mange nye, engasjerte politikere. Det er et sunnhetstegn at det er mange som vil bidra med sitt engasjement, sin kunnskap og sitt mot i den nye perioden. 

Det vel ingen kommune i vårt ganske land som er bedre å være ordfører i. Det har likevel vært en styrke å kjenne på tilhørigheten med 11 andre engasjerte ordførere i kampen om sykehus. At samhold gir styrke har vel aldri vært mer viktig enn nå. Og at dette samholdet vil bære frukter også i framtiden, det er jeg overbevist om.

I årets siste kommunestyremøte den 17. desember, vedtok vi et godt budsjett for de neste fire år. Og det er fremtiden som er viktig. Herøy er en god kommune å bo i. Vi har positive, dyktige innbyggere, et sterkt næringsliv og alle muligheter til å kunne nyte kultur, idrett og friluftsliv. Frivilligheten står i en særklasse og leverer hver eneste dag, året rundt. Herøy har et godt omdømme, og dette skal vi ta godt vare på.

Kommunen vår skal i gang med et omfattende planarbeid som skal ivareta mye på mange nivå. Gjennom gode planer er vi offensive og kan legge grunnlaget for realisering av det gode liv i Herøy. De gode løsningene for framtiden skapes i samspill mellom det offentlige, frivilligheten, næringslivet og engasjerte innbyggere. Og vi som politikere skal bidra til gode rammebetingelser.

I mine par måneder som ordfører, har jeg allerede fått være med på mye spennende. Mitt kontor er alltid åpent, og mange har vært innom. Det aller fineste med å være ordfører, er slike «små» møter og jeg gleder meg allerede til å treffe mange av dere i det nye året.

Julen er spesiell og det kan være ekstra verdifullt om vi gir litt av vår oppmerksomhet og tid til andre. Ved å bry oss om hverandre og bidra til at andre har det bra, kan alle bidra til at Herøy er et godt, varmt og inkluderende lokalsamfunn.

Jeg vil også rette en stor takk til alle dere som jobber disse juledagene for at våre innbyggere også skal få gode tjenester i julehøytiden.

Jeg ønsker dere alle en riktig god og fredfull jul. Og så ønsker vi hverandre et godt år i 2020.

Ta til slutt med deg de fine ordene fra «Nordnorsk julesalme» av Trygve Hoff:

Velsigna du dag over fjordan.
Velsigna du lys over land.
Velsigna de evige ordan.
om håp og ei utrakt hand.
Verg dette lille du gav oss
den dagen du fløtta oss hit.
Så vi kjenne du aldri vil la oss forkomme
i armod og slit

Annonser