Gode Herøyfjerdinger!
I februar fikk vi den gode beskjeden at alle restriksjoner vi har forholdt oss til nesten to år gjennom en pandemi, var opphevet. Vi kunne begynne å planlegge en mere normal hverdag med 17. mai feiring, Herøydager, klemme hverandre og reise litt mere. Noe av dette ble overskygget av en fæl krig i Ukraina - og vi som kommune ble etter hvert bedt om å ta imot flyktninger. Selvsagt gjør vi det.

Når det stunder mot jul, hender det ofte at jeg setter meg ned og «tenk i gjennom tengan en gang te» som Terje Nilsen så fint sier det i sangen «Mjelle».

Nå tenker jeg på at kommunestyremøtet den 13. desember var det siste budsjettmøte for sittende kommunestyre. Vi vedtok et godt budsjett for de neste fire årene og vektlegger det som viktig og riktig å sette fokus på framover.

Her må jeg trekke fram arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel. Du synes kanskje det høres litt kjedelig ut, men det blir kommunens plan for framtiden i Herøy. Viktige innspill som er gitt av Herøyfjerdingene er fortgang i fastlandsforbindelser, bygge flere boliger, ungdomsklubb, ny barnehage, fokus på klima og miljø og flere sosiale møteplasser. Disse svarene blir viktig for kommende politikere i mange år framover. For å få til dette må det fortsatt tenkes nye, fremtidsrettede tanker.

Endelig kan vi nå gå mot ei julehøytid uten store restriksjoner igjen. Vi setter kanskje ekstra stor pris på det etter to julefeiringer som har vært annerledes. Julen er spesiell, og det kan være ekstra verdifullt om vi gir litt av vår oppmerksomhet og tid til andre. Ved å bry oss om hverandre og bidra til at andre har det bra, kan alle bidra til at Herøy er et godt, varmt og inkluderende lokalsamfunn.

Jeg vil også rette en stor takk til alle dere som jobber disse juledagene for at våre innbyggere også skal få gode tjenester i julehøytiden.

Ta til slutt med dere resten av teksten fra «Mjelle» av Terje Nilsen

«Vess aille hadde funnet sæ et Mjelle, Ei stille strand som fylte dæm med fred, Der de kun sætt sæ ned i ly av fjellet, Og tenk i gjennom tingan en gang te.
Da hadde kanskje verden vært en ainna, Og sinte rop blitt overdøvd av sang, Førr bølgan som bryt brått opp etter stranda, Dæm trekk sæ stilt telbake kvær en gang»

Under årets Herøydager, som var de 50. i rekken, fikk besøkende på kommunens stand komme og si hva de tenker er positivt i Herøy. Det ble en god samling av gode ord. Det blir mitt julekort i år.

Positivt i Herøy 2022.jpg

Jeg ønsker hver og en riktig god og fredfull jul. Og så ønsker vi hverandre et godt år for 2023.

Elbjørg Larsen
Ordfører