Julegrana er tent i Herøy

Julegrantenning 2020

I år ble det en annerledes julegrantenning i Herøy. Unger fra Herøy barnehage sørget imidlertid for en fin markering med juletregang til sang fra deler av Herøykoret.

Til vanlig samles store deler av Herøys befolkning på torget første søndag i advent til korpsmusikk og gang rundt julegrana. På grunn av pandemisituasjonen rundt Covid-19 ble det dessverre ikke slik i år.

Fredag trosset imidlertid de eldste ungene i Herøy barnehage det sure regnværet og sørget for en fin markering sammen med elever fra voksenopplæringen, frivilligsentralen og deler av det nystartede Herøykoret. Ungene gikk rundt treet sammen med de ansatte mens korsangere og andre sang de tradisjonelle julesangene. Etter at «På låven sitter nissen» hadde blitt sunget hele to ganger dukket også nissen opp med gaver til ungene.

Den flotte grana er pyntet med julepynt som er laget av unger i barnehagene, skolen, sykehjemmet, SFO og voksenopplæringen.

 

 

Her er en liten filmsnutt fra markeringen som ligger på Youtube.

Pynting av julegran 2020_1
Her det vaktmester Thomas som er igang med å henge opp pynten med hjelp fra elever og ansatte i voksenopplæringen.

Annonser