Torsdag 27. desember (3. juledag) kan du møte opp i Herøyhallen kl. 17.0 dersom du har lyst til å spille volleyball.

Lagene trekkes
Kristin Furu Grande i Herøy volley sier at lagene trekkes blant de påmeldte deltakerne, og hun oppfordrer alle som er interessert i å spille volleyball om å møte opp.

- Det koster bare 50 kr. å delta, sier Kristin til Herøyfjerdingen.