Endelig vil kulturskoleelevene få vise fram det de har holdt på med den siste tiden. Det vil bli mye sang og musikk, men det vil også bli vist fram flotte tegninger og malearbeider som elevene har laget.

Alle er hjertelig velkommen.