At disse samlingene i tid legges opp mot Herøydagan, er positivt. Slik kan utflyttede «jubilanter» få rik anledning til å treffe herøyfjerdinger som ikke «jubilerer», og kanskje også spe på med kultur og festivitas utenom det reint kirkelige.

Jeg kjenner ikke til hvordan de andre reagerte på henvendelsen, men sjøl ble jeg faktisk ganske overrasket over da jeg ble invitert til 50-årstreff. «Femti år? Allerede? Det kan ikke være mulig!?» Vel, kjapp hoderegning gjorde meg overbevist: I år var det min tur!

På fredag kveld møttes vi til uformelt treff på Herøy Brygge. Vi skulle gjerne vært flere, men det kan være mange forhold som gjør at antallet påmeldte ikke ble høyere.
Men du verden, for en kvalitet på de frammøtte! Og ingen hadde knapt forandret seg! Og la det være sagt: Det ble en meget hyggelig kveld, med «husker du», fliring
- og kanskje også litt alvor, slik det gjerne blir når modne mennesker møtes. Kjempeartig!

Men «jubileet» var ikke over.
På søndag møttes vi til gudstjeneste i kirken. Stemningen var nok noe mer avslappet denne gangen enn da vi, 48 umodne og spente 15-åringer «sto for presten» for nøyaktig femti år siden.

Sjøl har jeg en mistanke om at endringen ikke bare skyldes personlig modning og erfaringer gjennom femtiårsperioden. Kirken som institusjon har så visst også gjennomgått store endringer. Kirken Den Norske hadde fått sin første kvinnelige prest bare fem år tidligere, og takhøyden i mange spørsmål – både i kirken og i samfunnet for øvrig - var nok atskillig lavere enn det en opplever i dag.

Blant annet opplevde vi nå å bli hilst med applaus, noe som ville vært uhørt i 1966! Sannelig verdt en takk! Janne Mørk (Lorentzen) påtok seg oppgaven og takket menighetsrådet for invitasjonen, og hun formidlet også noen tidsbilder fra «den gang».

Etter gudstjenesten møtte konfirmantene til felles middag på Augustbryggo på Seløy. Vertskap var leder i menighetsrådet, Oddrun Dahlheim og sogneprest Kari Sjursen.
I godværet viste Herøy seg fra sin beste side også her, og vi fikk også mulighet til å la skravla gå i solveggen mellom slagene.

Hjertelig takk til Herøy menighetsråd og medkonfirmanter for ei særdeles trivelig helg!

PS:
Uformelt har noen av oss snakket om at vi ikke vil sette oss imot om noen tar et initiativ til et liknende møte neste år, forhåpentlig med enda flere deltakere.

Så får vi se hva det blir til . . .


Trond-H. Karlsen