Jorid Wiig tildeles Herøy kommunes frivillighetspris for 2018 med bakgrunn i den frivillige arbeidsinnsatsen hun legger ned for å skape trivsel og bolyst for naboene sine i Karolineveien. 

- Jorid er 83 år og fortsatt sprek. Hun legger ned mye arbeid i å skape et trivelig bomiljø, gjennom å stelle i hagene til sine naboer, rydde snø når det trengs, og gjennom å være et hjelpsomt medmenneske for andre, sa ordfører Arnt Frode Jensen under overrekkelsen av prisen.

Frivillighetsprisen ble innstiftet av Kommunestyret i Herøy kommune den 11. oktober 2016 og ble første gang utdelt til Lars Olav Mogård-Larsen i 2017.

Hensikten med prisen er å berømme en person eller organisasjon fra Herøy, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet. Innsatsen kan ha foregått over lengre tid eller i et tidsavgrenset prosjekt. Frivillighetens bredde og mangfold, både med tanke på organisasjonsform, tematikk, alder og kultur, skal over tid gjenspeiles i et tilsvarende mangfold blant prisens vinnere.

Herøyfjerdingen gratulerer Jorid Wiig med prisen.