John Arne ble konstituert som rådmann i Herøy 12. april, men har nå takket ja til jobben på permanent basis. Samtidig har kommunestyret endret tittelen på stillingen fra rådmann til det nye navnet kommunedirektør.
 
Andersen gikk av som rådmann i Vevelstad i 2020 for å bli pensjonist, men det tok bare to måneder før han ble hentet inn av Sømna kommune som spesialrådgiver.
 
- Jeg følte meg nokså presset til å søke på jobben, men det var et utelukkende positivt press. Samtidig ser jeg behovet og jeg synes det ville vært moralsk forkastelig å bare forlate skuta. Jeg har også tid til å stå i denne jobben nå, i og med at jeg ikke har familie her. Siden jeg begynte har jeg prøvd å ta de tingene som smerter mest. 
 
Ønsker å være synlig
John Arne er opptatt av at kommuneadministrasjonen må omorganiseres og styrkes for at ikke folk skal slite seg ut. Han ønsker ikke bare å bli en skrivebordsperson som sitter og løfter saker til politisk behandling. Andersen ønsker å være med i samfunnsdebatten og gi råd og veiledning der det trengs. 
 
- Jeg ønsker ikke bare å bli proppen i systemet på grunn av at jeg ikke klarer å ta unna mer. Da vil det gå med både helger, kvelder og ferier, og til slutt sitter man igjen i et hjørne som et slags vesen som ikke kommer seg ut og blir usynlig, sier Andersen.