Det er Svend Morten Reinertsen fra Herøy Jeger og Fisk som er ansvarlig for gjennomføringen søndag. - Da får deltakerne på kurset skyte på leirduer og de får også demonstrert hvor farlig skytevåpen er. Dessuten skal deltakerne få konkurrere i noen typiske friluftsøvelser, opplyser Reinertsen som har med seg Roger Lisø fra Dønna som ansvarlig for kurset.

Den teoretiske delen av kurset avholdes på Bjørn og går helt fram til torsdag 28. april. Da Herøy Jeger og Fisk avholdt et liknende kurs i fjor deltok 16 stykker fra Herøy, opplyser Reinertsen til HERØYFJERDINGEN Internett.