Jegerprøven 2008

svend_morten_02
Herøy Jeger- og Fiskeforening og Dønna Jeger- Fisk og Friluftsforening arrangerer JEGERPRØVEKURS med oppstart 1. april på Bjørn skole.
Herøy Jeger- og Fiskeforening og Dønna Jeger- Fisk og Friluftsforening arrangerer JEGERPRØVEKURS.  

Kurset er obligatorisk for alle som vil drive jakt og fangst.  For å bli registrert jeger ved Jegerregisteret i Brønnøysund må du være fylt 16 år, men du kan delta på kurset fra fylte 14 år.

Kurset går over 30 timer. NB: Undervisningen er lagt til helg slik at flest mulig for anledning til å delta.

Oppstart 1. april  kl. 18.00 på Bjørn Skole.  

Kurspris Voksne:                               kr. 1.800.- Ungdom som går skole:       kr.    900.-

Deltakere må anskaffe lærebok, (ABC for Jegerprøven eller Jegerprøveboka).

Påmelding til instruktør Dønna: Roger Lisø  970 13729 Herøy:Svend Morten Reinertsen 901 44448
svend_morten_02

Annonser