Inviterte IMDI på besøk

5_IMDI2_01
Torsdag var Kristin Bach Skaset fra Integrerings- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) på besøk hvor hun ble oppdatert på blant annet boligsituasjonen i Herøy. Besøket skjedde på initiativ fra flyktningekonsulent Patrick Monaghan fordi vi i løpet av høsten skal bosette fem nye flyktninger.
- Bosettingen av flyktninger har hatt litt liten framdrift.
 
Det har imidlertid vært bevisst at vi ikke skulle ta i mot flere enn vi klarte å følge opp, sa rådmann Roy Skogsholm da møtet med IMDI startet torsdag formiddag.
 
Med på møtet med IMDI Nord var også kommunelege1 Inge Skauen, kommunalleder 1 Siv Nilsen og rektor Lars Olav Mogård-Larsen ved Herøy sentralskole.
 
Rådmannen orienterte om boligprosjektet HERBO som nå er i gang med oppføringen av de første 10 boligene.
 
Fem nye kommer
Herøy kommune har sagt ”ja” til å ta imot 20 flyktninger, og fått forespørsel fra IMDI om enda 10 til.
 
Så langt har Herøy kommune bare bosatt sju. En kvinne og seks menn, alle fra Etiopia. Men i løpet høsten skal kommunen bosette ytterligere fem stykker.
 
- Hvis disse kan bo sammen har vi boliger, sier flyktningekonsulent Patrick Monaghan til Herøyfjerdingen og legger til:
 
Ønsker også kvinner
- Vi ønsker ikke å bosette bare menn, men vil helst ha en blanding av kvinner og menn. Vi har lovet å ta imot 20 flyktninger, men ikke nå.
 
Vi har relativt stor arbeidsinnvandring og vi må vurdere hvor mye et lite samfunn som Herøy kan absorbere, sier Mogaghan videre.
 
På møtet med IMDI uttalte rådmann Roy Skogsholm at de sju flyktningene som har kommet så langt har glidd fint inn i miljøet og oppfører seg eksemplarisk.
 
- Det generelle inntrykket er veldig positivt, sa rådmannen.
 
Ikke familier
Kristin Bach Skaset fra IMDI Nord kunne fortelle at det for tiden ikke er noen familier på flyktningemottakene i Nord-Norge.
 
- De fleste er menn som er kommet alene og derfor er det mest aktuelt å bosette menn, sa Skaset.
 
IMDI Nord skal bosette en betydelig del av de 6000 flyktningene som skal komme til Norge i 2010, nemlig 14,8 prosent.
 
Skaset gikk videre gjennom prosessen i forkant av bosettingen. Noe rådmann Skogsholm også var opptatt av.
 
Prosessen er viktig.
- Prosessen er viktig, slik at vi vet at vi får personer vi har kapasitet til å ta imot, sa rådmannen blant annet.
 
Flyktningekonsulent Patrick Monaghan mener det også er viktig at Herøy presenterer hva kommunen står for.
 
Trenger å holde på dem
- Vi trenger folk som vil bo her. Herøy er jo en liten kommune med stort hjerte. Og alle må jobbe sammen og ta ansvar for integrering.
 
Og det er viktig at flyktningene kjenner kommunen for at vi skal klare å holde på dem, avslutter flyktningekonsulenten.
5_IMDI2_01
Rådmann Roy Skogsholm og Kristin Bach Skaset fra IMDI Nord.
5_IMDI
Til stede på møtet: Fra venstre kommunelege 1 Inge Skauen, kommunalleder 1 Siv Nilsen, rådmann Roy Skogsholm, flyktningekonsulent Patrick Monaghan, Kristin Bach Skaset fra IMDI og rektor Lars Olav Mogård-Larsen fra Herøy sentralskole.

Annonser