Primus motor for rokonkurransen er Lars Olav Mogård-Larsen og han forteller at han gleder seg til konkurransen førstkommende lørdag.

- Vi har invitert ulike lag til å stille i konkurransen og foreløpig har jeg fått lag fra Formannskapet, Helgeland Museum, Flyktningtjenesten og Herøydagan, men det kan også bli flere. Hvert lag består av to personer som skal ro i samme båt mot et av de andre lagene. Vi satser også på en finalerunde blant de lagene som bruker kortest tid.

- Vi starter med offisiell trening kl. 13.30 på lørdag ved Prestegårdskaia og selve konkurransen starter kl. 14.00. Det blir også flotte premier til de som stikker av med seieren, sier Mogård-Larsen.

Bakgrunn
I Herøy har man til alle tider levd av og ved havet. Barn har vært med fedre og kanskje noen mødre i båten, og lekt og undersøkt livet i fjæra. Herøy har tidligere vært en stor fiskerikommune, men er i dag er store på lakseoppdrett.

Herøy skole har nylig kjøpt inn 10 robåter fra Båtbutikken til Kurt Arild Nilsen i Herøysenteret. Han klarte dermed å levere det beste tilbudet i konkurranse med andre tilbydere av båter. Robåtene skal primært brukes i undervisningen for å lære elevene å ro samtidig som man lærer dem livberging og trygghet på havet. Pengene til robåtene har de fått med støtte fra Nordland Fylke, Herøydagan, Utstyrsbanken og Helgeland Museum.

Skolen begrunner prosjektet med at mange av dagens barn og unge ikke kan ro. Kommunen har i tillegg tatt imot mange arbeidsinnvandrere og flyktninger som i de fleste tilfeller ikke kan ro.

De ønsker også på sikt å lære ungene fiske gjennom å sette krabbeteiner, ruser, leppefiskteiner, garn, osv. for å gi dem muligheter for videre læring om livet i havet. De har også et langsiktig mål om at noen skal se en ny mulighet i «den blå åkeren», og kanskje bli en framtidig gründer.