Inviterer til møte om boligprosjekt

boligprosjekt_hele_osen
Herøy kommune inviterer næringslivet i Herøy til informasjonsmøte 3. juni om boligprosjektet "Nyheimosen Boliger" hvor EntrepreTor og Mosjøen og Omegn Boligbyggelag har planlagt å bygge 12 - 16 leiligheter.
Her planlegger firmaet EntrepreTor og Mosjøen og Omegn Boligbyggelag å føre opp 12 - 16 leiligheter for å avhjelpe boligmangelen i Herøy.

I forbindelse med Herøy kommunes målsetting om å øke bosettingen har  kommunen i samarbeid med firmaet EntrepreTor og Mosjøen og Omegn Boligbyggelag utredet et spennende boligprosjekt i Nyheimosen.

I tillegg til målsettingen om å øke innbyggertallet, kommer dette prosjektet også like mye på bakgrunn av næringslivets behov for boliger til sine ansatte.

3. juni kommer Jan Ø. Nilsen fra EntrepreTor AS og Tor Arne Lund fra Mosjøen og Omegn Boligbyggelag til Herøy for å presentere prosjektet for næringslivet i kommunen.

Med stor interesse
Møtet finner sted på Herøy Folkebibliotek klokken 9.00 og her vil de to selskapene gi detaljert informasjon om boligprosjektet.

Prosjektet er ferdig utarbeidet og skal bestå av fra 12 til 16 tre- og fire-roms leiligheter som alle skal være vertikaldelte. Det betyr stue og kjøkken nede og soverom oppe.

Herøy kommune ser med stor interesse på boligprosjektet fordi det vil kunne gi et godt tilbud til boligsøkende i kommunen.

"Kommunen anser også at dette bær være av interesse for næringslivet som for tiden har et stort behov for boliger i forbindelse med tilsettinger av nye arbeidstakere i sine foretak," skriver næringssjef Knut Prestø i et brev til næringslivet i Herøy.

Behovet for boliger til næringslivets ansatte, kanskje spesielt hos Marine Harvest, er skrikende og det haster dermed med å komme i gang.

Boligprosjektet er en videreføring av prosjektet som Trygve Gjengaar begynte på for to år siden og som Herøyfjerdingen hadde en reportasje om.

Gjengaar har siden da begynt i ny jobb i Leirfjord.
boligprosjekt_hele_osen
Her i Nyheimosen til venstre vil det snart komme opp 12 - 16 leiligheter.
boligprosjekt_kart_med_kryss
Området er oransje og ligger like ved brannstasjonen. På kartet er det avmerket med et kryss.

Annonser