Inviterer til lunsj-møte

5_naeringsfor
Mandag 13. september starter Herøy næringsforening opp igjen etter sommeren med sine månedlige lunsjmøter. Det skjer på Herøy Brygge klokken 11.30 med HALD IKS til stede. Alle medlemmer av næringsforeningen er invitert.
Tilstede på lunsjen blir også administrasjon og representantskapet i HALD IKS.
 
Representantskapet i HALD IKS har fire møter i året og denne gangen faller det sammen med lunsjmøtet i Herøy næringsforening. 
 
Spørsmål
Leder i Herøy næringsforening, Roger Hansen, ber om at dersom det er spørsmål eller annet som ønskes besvart fra HALD IKS, så gi gjerne innspill i forkant.
 
Herøy næringsforening er den mest aktive næringsforening i HALD-området og har klart å mobilisere store deler av næringslivet til møter om viktige saker.
 
Møtet vil vare om lag en time.
5_naeringsfor
Herøy næringsforening med sin leder Roger Hansen (til høyre) inviterer til høstens første lunsjmøte på Herøy Brygge mandag 13. september klokken 11.30.

Annonser