Svend Morten Reinertsen opplyser til Herøyfjeringen at det planlegges oppstart av kurs i Jegerprøven for alle interesserte fra Herøy og Dønna.

- Selve kurset, som går over 10 kurskvelder, starter fredag 15. februar, men allerede onsdag 13. februar innkalles det til informasjonsmøte på Bjørn, sier Svend Morten Reinertsen, som skal være en av instruktørene på kurset.

Informasjonsmøtet blir holdt i Dønna ASVO sine lokaler onsdag 13. februar kl. 18.00.

Alle som ønsker å delta kan melde seg på til disse personene:

Roger Lisø, tlf. 970 13 729 Svend Morten Reinertsen, tlf. 901 44 448

Fakta Jegerprøven er en prøve som alle som skal jakte på vilt i Norge må ha bestått før de kan begynne å jakte. Jegerprøven består av en teoretisk prøve og et praktisk kurs. Den teoretiske prøven er av typen mulitiple-choice, og består av femti spørsmål hvorav førti må være korrekt besvart for å bestå prøven. Aldersgrensen for å kunne ta jegerprøven er 14 år. Jegere som skal jakte storvilt med rifle må i tillegg bestå skyteprøve for storviltjegere.

Obligatorisk jegerprøve for førstegangsjegere ble innført i Norge fra 1. april 1986.

Bakgrunnen for opprettelse av prøven er at de som jakter vilt i Norge skal ha en basis av kunnskap før de starter jakt, og for å skape en sunn holdning blant jegerene.

Jegerprøven tar for seg temaer som; jakt og vilt, jegeransvar, viltkjennskap, jaktvåpen, fangstmetoder, jakthunder o.l.

(Kilde:Wikipedia)