Inviterer til jegerprøvekurs

svend_morten_01
Herøy Jeger og Fiskeforening skal i samarbeid med den lokale foreningen på Dønna arrangere kurs i Jegerprøven med oppstart 26. februar. For de som ønsker å drive med jakt og fangst er kurset obligatorisk.
Kurset går over 30 timer fordelt på ni obligatoriske undervisningsdager med teori og praksis. 

- Oppstart av kurset er 26. februar kl. 18.00 på Bjørn skole. Kurset avsluttes 15.mars, opplyser kontaktperson for Herøy Jeger og Fiskeforening Svend Morten Reinertsen til Herøyfjerdingen.

Han legger til at kurset er obligatorisk for alle som vil drive jakt og fangst. 

- For å bli registrert jeger ved Jegerregisteret i Brønnøysund må du være fylt 16 år, men du kan delta på kurset fra fylte 14 år, sier Reinertsen.

Kurspris for voksne er 1.800 kroner, mens ungdom som går skole må ut med 900 kroner for kurset.

Deltakere må anskaffe lærebok, det vil si "ABC for Jegerprøven" eller "Jegerprøveboka".

Påmelding til instruktør Herøy: Svend Morten Reinertsen 901 44448 Dønna: Roger Lisø  970 13729
svend_morten_01
Elgen er felt og må hentes opp fra vannet.
svend_morten2
- Oppstart av kurset er 26. februar kl. 18.00 på Bjørn skole, opplyser Svend Morten Reinertsen.
jegerproeven_Doenna
Fra et Jegerprøvekurs med deltakere fra både Herøy og Dønna i 2006. Til venstre Svend Morten Reinertsen og til høyre Roger Lisø, begge instruktører på kurset.

Annonser