Inviterer til felles markedsføring

stig_neraas_med_infoside
Leder for "Prosjekt Økt Bosetting" Stig Neraas inviterer alle bedrifter i Herøy til et samarbeid for å markedsføre Herøys bedrifter og mulighetene i kommunen. Det skjer både via en egen nettside og gjennom en helsides annonse i to regionaviser.
Næringsutvikling og økt bosetting er hovedsatsningsområder for Herøy kommune, og som et ledd i denne satsingen har kommunen engasjert Stig Neraas som leder for "Prosjekt Økt Bosetting".
 
Nå begynner han arbeidet med å utvikle en egen nettside for å markedsføre mulighetene som finnes i Herøy.
 
Presentere bedriftene
Som en naturlig del av disse mulighetene ønsker han også å presentere bedriftene i kommunen.
 
- Her ønsker vi også å presentere Herøys bedrifter, hva de står for og også den framtidige kompetansen bedriftene trenger, sier Stig Neraas.
 
Samtidig vil han ha bedriftene med på en profilering av Herøy en eget bilag som Rana blad og Helgeland Arbeiderblad skal gi ut 4. juni.
 
- Bilaget heter ”Karriere på Helgeland” og her blir Helgeland profilert som en attraktiv region å bo og jobbe i, sier Neraas.
 
- Ta kontakt 
For å få til dette håper han å få til et spleiselag mellom kommunen og bedriftene. Der små bedrifter går inn med 1000 kroner, store bedrifter 3.000 kroner og kommunen 7.000 kroner. 
 
- For at alle interesserte skal få muligheten til å bli oppfordrer jeg interesserte bedrifter om å ta kontakt med meg, sier Stig Neraas til Herøyfjerdingen.
 
Han legger til at profileringen vil være en del av satsingen for å bygge opp et et godt omdømme. Noe som er meget er viktig både for kommunen og for kommunens bedrifter.
 
Neraas nås på telefon
99728319
eller epost: stig.neraas@heroy-no.kommune.no
stig_neraas_med_infoside
Stig Nerass inviterer bedriftene i Herøy med på felles profilering av kommunen og mulighetene.

Annonser