Herøy kommune er én av sju kommuner i Nordland som har fått status som pilotkommune i Nordland fylkeskommunes tilflytterprosjekt. De andre seks kommunene som deltar er Nesna, Rana Bodø, Vågan, Narvik og Hadsel.

Målet med prosjektet er at kommunene skal legge til rette for befolkningsvekst gjennom å arbeide målrettet med tilflytting, arbeidsinnvandring og integrering. For Herøy kommune vil prosjektet vare fra 2017 til utgangen av 2019. Målet for Herøy er å få til en befolkningsvekst, slik at vi kommer opp i 1850 innbyggere innen utgangen av prosjekt perioden.

En viktig del av Herøy sitt tilflytterprosjekt, er etableringen av Bolystdagene. Dette skal være en arena for inspirasjon og erfaringsdeling, der Herøy også ønsker å invitere nære samarbeidspartnere i prosjektet som Rana og Nesna, og også våre naboer og samarbeidspartnere i regionen.

Folkefest
Bolystdagene består av flere arrangement, der det viktigste er en folkefest, der Herøys befolkning og gode naboer inviteres til en kveld med underholdning fra noen av de viktigste institusjonene vi har, nemlig barnehagene, skolen, kulturskolen og voksenopplæringen. Kommunen er også blitt internasjonal i løpet av de siste 10 årene, hver femte innbygger i Herøy har utenlandsk opprinnelse. Vi feirer derfor med internasjonal mat og gaveutdelingen til nye innbyggere som flyttet til kommunen i løpet av 2017.

I år er andre gang at Bolystdagene blir feiret, og under folkefesten blir også frivillighetsprisen for 2018 delt ut. Dette er en pris som ble innstiftet av Kommunestyret i Herøy den 11. oktober 2016. Prisen deles ut for å berømme en person eller organisasjon i kommunen, som har utmerket seg med frivillig engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte innbygger og lokalsamfunnet.

Folkefesten går av stabelen den 22. mars, kl. 17.00 i Herøyhallen.