Inviterer til åpent møte mot rus

2_aapent_moete_mot_rus_01
I samarbeid med Marine Harvest og kommunens veileder mot rus inviterer Herøy sentralskole til åpent møte mot rus torsdag 10. juni. Artisten Hans Inge Fagervik og politiet er andre viktige aktører torsdag klokken 18.
Det åpne møtet torsdag ettermiddag er et ledd i skolens forebyggende arbeid i forhold til ungdom.
 
Og med nytilsatt veileder mot rus Patrick Monoghan og oppdrettsgiganten Marine Harvest på lag satser rektor Lars Olav Mogård Larsen på at mange foreldre kommer til skolens aula torsdag klokken 18.00.
 
Alle elevene med
- Hans Inge Fagervik har vært med oss hvert tredje år, slik at alle som går ut av ungdomstrinnet skal ha vært gjennom et slikt møte.
 
Og vi har svært gode erfaringer med samarbeidet med Hans Inge. Både er han herøyfjerding, men enda mer viktig er det at han snakker et annet språk som treffer ungdommene, han er oppdatert på forskning og han samarbeider med politiet, sier Mogård Larsen til Herøyfjerdingen.
 
Utsett rus-debuten
Han legger til at skolen over tid har tatt til orde for å utsette rusmiddel-debuten.
 
- Det skjer mye med ungdommene rundt 15års-alderen. Mens undersøkelser i elevflokken viser at få har prøvd rusmidler i 8. klasse, så viser resultater fra en spørreundersøkelse i 10. klasse noe helt annet, sier rektor Lars Olav Mogård Larsen til Herøyfjerdingen.
 
Lensmann i Herøy og Dønna, Edvard Børø, skal holde innlegg på møtet og snakke blant annet om rusproblematikken i regionen.
 
Marine Harvest tar samfunnsansvar
Når kommunens største bedrift, Marine Harvest, er med på dette laget, så er det ikke uten grunn, sier produksjons-assistent Eva Jenssen.
 
- Rus er et samfunnsproblem, og dette er et problem som også vi opplever. Marine Harvest Herøy har etablert et AKAN-utvalg som både jobber forebyggende og også trår til og hjelper de som har probelemer med rus, sier Jenssen.
 
Hun legger til at bruk av bedriftens maskiner og rusbruk henger dårlig sammen.
 
- Rusbruk er til vanlig en privatsak, men når dette får innflytelse på arbeidet blir det en sak som hører inn under HMS-arbeidet (Helse - Miljø - Sikkerhet), sier Eva Jenssen.
 
Hans Inge Fagervik vil også opptre med sang, så det er all grunn til å se fram til et givende møte på flere måter.
2_aapent_moete_mot_rus_01
Veileder mot rus Patrick Monoghan (fra venstre), produksjonsassistent hos Marine Harvest Eva Jenssen og rektor Lars Olav Mogård Larsen ved sentralskolen inviterer til viktig møte torsdag.
hansinge
Hans Inge Fagervik har i mange år engasjert seg i rusproblematikken. Mange bør kjenne hans "Farvel Marita".
boeroe
Lensmann i Herøy og Dønna Edvard Børø kommer også.

Annonser